14. Konferenca Evropskega sociološkega združenja ESA

 
Med 20 in 23. avgustom se je v Manchesterju odvijala 14. Konferenca Evropskega sociološkega združenja ESA, in sicer z naslovom: EUROPE AND BEYOND: BOUNDARIES, BARRIERS AND BELONGING.
Glavni namen konference je bil usmerjen v obravnavo sodobnega razvoja, procesov, praks in subjektivnosti ne samo skozi oči Evrope in evropske sociologije, ampak kot središče razvoja sociologije, oziroma sociologije v sedanjosti in v prihodnosti.
 
FUDŠ kot eden izmed partnerjev v konzorciju CE 1223 INNO WISEs Interreg projekta je na konferenci aktivno sodeloval s prezentacijo o socialnih podjetjih, namenjenih vključevanju prikrajšanih družbenih skupin na trg delovne sile (WISE) v srednjeevropski regiji. Dr. Tea Golob in prof. Matej Makarovič sta predstavila raziskavo v okviru panela RN36 36 - Sociology of Transformations East and West, ki predstavlja platformo za znanstvenike, ki jih zanimajo izzivi družbenih sprememb s posebnim poudarkom na srednje in vzhodno evropskih družbah.
 
Prezentacija z naslovom Structural and Semiotic Contexts of Work Integration Social Enterprises in East-Central Europe je omogočila prenos ključnih rezultatov in dosežkov raziskovalnih aktivnosti projekta med sodelujoče ter jih spodbudila razpravi.