Ceniki

ŠOLNINE ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Fakulteta je za študijski program Uporabne družbene študije pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih vpisnih mest brezplačen. Na brezplačen, torej redni študij, se lahko prijavijo tudi zaposleni kandidati. 

Študijski program

Cena za letnik izrednega študija

Uporabne družbene študije (UN) – redni*

/

Uporabne družbene študije (UN) - izredni

1.710 €

Socialni menedžment (VS) - izredni 1.590 €
Psihosocialna pomoč (VS) - izredni 2.950 €

ŠOLNINE ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Fakulteta je za študijski program Medkulturni menedžment pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih vpisnih mest brezplačen. Na brezplačen, torej redni študij, se lahko prijavijo tudi zaposleni kandidati. 

Študijski program

Cena za letnik IZREDNEGA študija

Medkulturni menedžment - magistrski - redni*

/

Medkulturni menedžment - magistrski - izredni

2.150 €

Psihosocialna pomoč -magistrski - izredni     3.200 €
Sociologija - doktorski študij - izredni

2.690 €

ŠOLNINA ZA PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE

Psihoterapevtska propedevtika - 2.950 €

*Vpisnina na študijskem programu Uporabne družbene študije in Medkulturni menedžment znaša 26 €.

** Šolnino je  možno poravnati na 5 obrokov z roki zapadlosti: ob vpisu; najkasneje do 30.11.; najkasneje do 31.1.; najkasneje do 31.3.; najkasneje do 31.5. tekočega študijskega leta.