Univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Način izvajanja: redni in izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana 
Strokovni naslov: Diplomirani družboslovec oz. Diplomirana družboslovka