Baze podatkov vam za razliko od katalogov omogočajo vpogled v cela besedila. To je možno direktno v FUDŠ stavbi ali kjerkoli drugje prek oddaljenega dostopa z geslom.

 Za oddaljen dostop potrebujete uporabniško ime in geslo. Geslo vam je dodeljeno v knjižnici FUDŠ. Dostop do zaprtih baz preko: 

          Oddaljeni dostop preko: http://home.izum.si/izum/ft_baze/oddaljen_dostop.asp

          Uporabniško ime:  fuds.XXXXXXXX@libroam.si (namesto xxxxxxx -  vnesite svojo vpisno številko - številko knjižnične izkaznice in ne študentske)

Pri prijavi vedno izberite jeziček Libroam prijava