CEEPUS je program, ki spodbuja mobilnost študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter išče povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.