Univerzitetni študijski program Socialni menedžment
Stopnja (in vrsta) programa: univerzitetni študijski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Razvrstitev: SOK: 7, EOK: 6, EOVK: prva stopnja
Način izvajanja: redni in izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana
Strokovni naziv: diplomant socialnega menedžmenta (UN) oz. diplomantka socialnega menedžmenta (UN); okrajšano dipl. soc. menedž. (UN)
 

Obvestilo glede izvedbe študija v 2020/21