Fakulteta za uporabne družbene študije pridobila financiranje za temeljni raziskovalni projekt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Fakulteta za uporabne družbene študije pridobila financiranje za temeljni raziskovalni projekt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalni projekt »Spodbujanje družbene in okoljske trajnosti: raziskovanje in predvidevanje odgovornega delovanja v Sloveniji« je pridobil financiranje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Projekt bo trajal tri leta.

Na javnem razpisu ARRS-ja je Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) kljub visoki konkurenci in velikemu številu prijav raziskovalnih institucij pridobila financiranje za temeljni raziskovalni projekt.

Projekt  se osredotoča na mikroraven odgovornega delovanja v slovenskem nacionalnem okolju, ki je vpeto tudi v EU in globalni kontekst. Osrednji raziskovalni problem je vezan na prepoznavo dejavnikov, ki vplivajo na odgovorno delovanje slovenske populacije, s čimer projekt naslavlja širše družbene izzive trajnostnega razvoja in doprinaša k nadgradnji znanstvenih pristopov in znanja. Okoljska odgovornost v tem smislu predstavlja le eno komponento odgovornega delovanja poleg družbene in individualne odgovornosti. 

Vodja projekta doc. dr. Tea Golob pravi: »Kot vodja projekta in raziskovalka na fakulteti menim, da je projekt zelo pomemben tako za samo projektno skupino kot tudi za celotno fakulteto ter širšo slovensko skupnost, saj gre za temeljni raziskovalni projekt, ki omogoča znanstven razvoj trajnostno naravnanih vsebin in njihovo praktično uporabo v slovenski družbi. Veseli me, da bom lahko svoja osebna raziskovalna zanimanja v sodelovanju z ostalimi člani projekta prenesla v raziskovalne rezultate, ki bodo obogatili akademsko sfero ter omogočili določene spodbude trajnostnega razvoja in odgovornega delovanja

doc. dr. Tea Golob

Glavni cilj projekta je s pomočjo teorije razviti model dejavnikov, ki vplivajo na odgovorno delovanje splošne populacije v Sloveniji. Slednje bo orodje za ustvarjanje scenarijev in simulacij ter vir usmerjanja prihodnjih »policy« intervencij na makroravni, ki lahko spodbujajo odgovorno delovanje.

Aktivnosti na projektu pa celo presegajo slovenske okvirje, saj bodo vodile v razvoj nove metodologije za merjenje, prepoznavo in predvidevanje možnosti spodbujanja odgovornega družbenega delovanja, ki jo je mogoče prenesti na mednacionalne/regionalne komparativne študije. Vodile bodo tudi v spremljanje stanja in nadaljnja »policy« priporočila, s čimer bodo prispevale k dodatni družbeni, politični in ekonomski relevantnosti družboslovnega raziskovanja.

Več o projektu na spletni strani projekta: Temeljni projekt ARRS