KAKŠEN JE POSTOPEK ODDAJE DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE?

Študent mora zaključno delo pred tiskom in po odobritvi mentorja, da je zaključno delo primerno za oddajo, le-to poslati v tehnični pregled, in sicer v elektronskem formatu, ki omogoča vnos popravkov, na elektronski naslov: pregledi@fuds.si (to prejmeta referat in knjižnica).Naloga mora biti pred oddajo že lektorirana.  Hkrati mora na isti e-naslov oddati tudi obrazec Pregled in oddaja diplomske in magistrske naloge OBR-FUDŠ-007, kjer se zahteva izpolnitev polja A (izjava mentorja) in polja B (izjava avtorja). Polje C naknadno izpolni bibiliotekarka po opravljenem tehničnem pregledu in obrazec po tem posreduje v referat. Z dnem, ko je delo oddano, prične teči rok 14 dni, ko mora biti tehnični pregled opravljen. 

Dne 23.11.2017 je Senat FUDŠ sprejel teme diplomskih in magistrskih nalog za študijsko leto 2017/2018, ki si jih lahko preberete na povezavi Teme zaključnih nalog za študijsko leto 2017_2018.

Temo si lahko študent izbere tudi sam in jo predlaga na Obrazcu - Prijava teme diplomske in magistrske naloge. Poleg teme lahko kandidat predlaga tudi mentorja.

Postopek prijave teme diplomske in magistrske naloge je opisan v Pravilniku o diplomski in magistrski nalogi.

Kaj je Alumni klub FUDŠ?

Je združenje diplomantov, magistrantov, doktorantov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev FUDŠ, ki želijo še naprej ohranjati povezanost in komunikacijo med pripadniki vseh generacij FUDŠ.

Svojim članom omogoča, da se tudi po končanem študiju razvijajo na osebnem, družbenem in strokovnem področju.

Članstvo v Alumni klubu

Alumni klub FUDŠ ima redne, častne in podporne člane.

Redni član je lahko diplomant, magistrant, doktorant, visokošolski učitelj ali sodelavec ter vsak, ki bi želel aktivno prispevati k razvoju in povezovanju FUDŠ.

Častni član Alumni kluba FUDŠ lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge pri delovanju in razvoju FUDŠ.

Podporni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki Alumni klub FUDŠ materialno, moralno ali kako drugače podpirajo in z Alumni klubom FUDŠ sodelujejo.