Gostovanje na Moskov State University for Psychology and Education

Doc. dr. Jana Krivec in doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih gostujeta na Moscow State University for Psychology and Education. Sestanki s profesorji iz treh oddelkov (Individual and Group Psychotherapy, Social Psychology ter Counseling and Clinical Psychology) so bili plodni in ustvarjalni. 

Izvedli sta tudi predavanje za študente in profesorje, in sicer Educational aspects of chess playing ter Body-based Treatment for Trauma. 

Mednarodno sodelovanje je odlična priložnost za izmenjavo znanja in idej.