Konferenca

Slovenska družboslovna konferenca (Slovenian Social Science Conference) je konferenca z mednarodno udeležbo, ki jo FUDŠ organizira že od leta 2009. Dogodek vsako leto privabi ugledne mednarodne in domače goste, mednarodno uveljavljene družboslovce ter tudi veliko mladih raziskovalcev na začetku kariere. Delež tujih gostov je iz leta v leto večji. Kakovostne prispevke po konferenci objavimo v znanstvenih monografijah kot samostojna poglavja ali v tematskih številkah mednarodnih znanstvenih revij.

SSSC konferenca 2019

Od 30. maja do 1. junija 2019 bo v Ljubljani potekala 11. slovenska družboslovna konferenca, 

soorganizirana s strani  Odbora za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO in 

Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici

v sodelovanju z slovensko družboslovno asociacijo in ISA Junior Sociologists Network.

Dogodek se bo odvijal pod naslovom "Opazovanje družbenih transformacij: nacionalne in transnacionalne perspektive."

Več od dogodku lahko preberete na spletni strani SSSC 2019.

SSSC konferenca 2018

 

Od 20. do 22. septembra je v Novi Gorici potekala 10. slovenska družboslovna konferenca.

Dogodek se je odvijal pod naslovom »Družbene transformacije, v katerih živimo: med povezanostjo in razdrobljenostjo« in bo povezal strokovnjake iz 23 držav (Avstralija, Bangladeš, Češka, Črna gora, Egipt, Estonija, Gruzija, Indija, Italija, Irska, Izrael, Kitajska, Latvija, Litva, Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, Ukrajina, Slovenija, Srbija, Velika Britanija, ZDA).

Gre za enega najbolj internacionaliziranih dogodek slovenskega družboslovja, ki je potekal v soorganizaciji Odbora za upravljanje z družbenimi spremembami (MOST) pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO, Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Tokrat je bil dogodek združen z redno konferenco mednarodnega raziskovalnega omrežja, ki se v okviru Evropskega sociološkega združenja ukvarja s temo družbenih sprememb, še posebno v nekdanjih socialističnih državah Srednje in Vzhodne Evrope.

Vabljeni govorci Petr Jehlička z Odprte Univerze v Veliki Britaniji,  Martin Mendelski  z Inštituta Maxa Plancka v Nemčiji in Frane Adam s slovenskega inštituta  IRSA se kot strokovnjaki za družbene spremembe uvrščajo v sam vrh mednarodne sociologije oziroma družboslovja.

Osrednji problemi, ki so se jih na konferenci dotaknili, so bili med drugim rastoči politični populizem, mednarodne migracije in njihovi družbeni učinki, različne delitve in neenakosti v dobi globalizacije ter kako se z njimi soočati. Čeprav gre za poglede iz različnih zornih kotov in iz različnih delov sveta, se je večina izmed njih izkazala tudi kot izjemno aktualna tudi za današnjo Slovenijo. Opozorjeno je bilo na usodno družbeno delitev med tistimi, ki imajo od globalizacije in tehnološkega razvoja izjemne koristi in se tega tudi zavedajo, in tistimi, ki se čutijo iz teh procesov izključeni ali celo ogroženi zaradi njih. Tudi v tem so razlogi za rast političnega ekstremizma in populizma.

Več od dogodku lahko preberete na spletni strani SSSC.

 

 

Verzija programa v PDF obliki : program konference

Slovenska družboslovna konferenca skozi čas:

2018 – Družbene transformacije, v katerih živimo: med povezanostjo in razdrobljenostjo/ Social transformations we live in: Between Cohesion and Fragmentation

2017 – Družbene transormacije: Globalno in lokalno / Social Transformations: Global and Local

2016 – Sodobne družbene spremembe: Reflektiranje medkulturnih srečevanj / Contemporary social transformations: Reflecting inter-cultural encounters

2015 – Po Berlinskem zidu: 25 let transformacij / After the Berlin Wall: 25 years of transformations

2014 – Izzivi družbenih tranformacij / The Challenges of Social Transformations

2013 – Konec krize? / End of the Crisis?

2012 – Premisleki o demokratizaciji / Rethinking democratization

2011 – Družbena odgovornost v 21. stoletju / Social responsibility in 21st century.

2010 – Sodobni svet med svobodo in varnostjo / Contemporary world between freedom and security

2009 - Ekonomska, politična in družbena pozicija ter vloga Evropske unije in njenih članic v času globalne nestabilnosti