Kontakt in informacije

Karierni center je samostojen oddelek znotraj dekanata.

Vodja Kariernega centra FUDŠ: Andreja Slejko Rojc, univ. dipl. ped. 
E-naslov: karierni.center@fuds.si
Tel. št.: 05 907 34 61

Sedež: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

Uradne ure: po predhodnem dogovoru na karierni.center@fuds.si       

Strateške usmeritve in storitve

Karierni center FUDŠ študentom in diplomantom nudi celostno podporo na njihovi:

 • študijski
 • karierni poti ter
 • pri vseživljenjskem učenju

Strateške usmeritve:

 • dvigniti delež študentov z delovnimi izkušnjami
 • dvigniti aktivnost študentov pri dodatnem izobraževanju
 • spodbujati poslovne priložnosti izven javnega sektorja
 • povezati študente s svetom podjetništva, gospodarstva in nevladnimi organizacijami

Storitve za študente in diplomante:

 • karierno svetovanje (osebno in preko maila)
 • svetovanje pri študiju in izbiri študentskih praks
 • delavnice in izobraževanja ter soorganizacija dogodkov z Alumni klubom FUDŠ
 • informacije o zaposlitvenih možnostih (doma in v tujini)
 • spodbujanje študentov za vključevanje v Tutorski sistem FUDŠ
 • omogočiti čim več stikov z delodajalci
 • organizacija študijskih obiskov v različnih organizacijah
 • spremljanje karierne poti diplomantov (analiza diplomantov FUDŠ) ---> preberite si:
 • izsledke raziskave iz aprila 2014
 • izsledke raziskave iz junija 2016
 • izsledke raziskave iz novembra 2017

Ciljne skupine:

 • študenti skozi cel študijski proces od vpisa do zaposlitve (bodoči študenti, diplomanti ter delodajalci)

---------------------------------------------------------------------------------------