Mobilnosti študentov

NOVO - Razpis 2019:

 

Mobilnost študentov za namen študija:
Mobilnost študentov za prakso:Seznam institucij
  • Organizateljica pošiljateljica mora biti nosilka ECHE listine.
  • Trajanje: od 2 do 12 mesecev.
Dotacija:
 

Spletna jezikovna podpora (OLS)

Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support − OLS) podpira učenje jezikov za udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+. Vsak udeleženec mobilnosti dobi dostop do preverjanja znanja jezika ter do jezikovnega tečaja. Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (ključni ukrep št. 1) priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov, ki jih bodo uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu v tujini. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence.

Podpora OLS je na voljo za naslednje jezike: češki, danski, nemški, grški, angleški, španski, francoski, italijanski, nizozemski, poljski, portugalski, švedski

 

Utrinki  študentskih izmenjav 

Nina Jovanović je preverila kakšno je študentsko življenje na Finskem. Študijsko izmenjavo je opravljala na Savonia University v kraji Iisalmi in ker se je na pot odpravila v januarju se je srečala z izjemno nizkimi temperaturami, kratkimi dnevi, ledenimi cestami… Več o njeni izkušnji preberite v Nininem prispevku.  

Foto: Osebni arhiv Nina J. 

 

Rok Bratina se je za 3 mesece odpravil na Maria Curie-Sklodowska University, Faculty of Political Science v Lublin na Poljskem. Utrinki njegove mobilnosti so objavljeni tukaj

Foto: osebni arhiv R. Bratina

Kako se je na študentski izmenjavi na FUDŠ imela češka študentka Klara Konečna lahko preberete tukaj. 

(Foto: osebni arhiv K. Konečna)

Utrinek ERASMUS+ prakse študenta Socialnega menedžmenta Bojana Kuharja, ki je študijsko prakso opravljal v Avstriji. Več o Erasmus praksi preberite tukaj.

Foto: osebni arhiv B. Kuhar

Utrinek ERASMUS+ izmenjave študentke Erike D. Uršič, ki del študijskih obveznosti opravlja na Univerzi v Trstu. Več o izmenjavi preberite tukaj

Foto: osebni arhiv E. Uršič

Utrinek Erasmus izmenjave študentke Patricija Jereb, ki študijske obveznosti opravlja na Metropolitan Univerzi v Pragi. Več o izmenjavi si preberite tudi na povezavi

Foto: osebni arhiv P. Jereb

Utrinek Erasmus izmenjave študentke Petre Kleindienst, ki študijske obveznosti opravlja v Budimpešti na Central European University (CEU). Petra pravi »Do not think twice, just do it!«. Več o izmenjavi si preberite tudi na povezavi.

Foto: osebni arhiv P. Kleindienst

Utrinek Erasmus izmenjave študentke Maje Brešan, ki je študijske obveznosti opravljala na univerzi UMCS, ki se nahaja v mestu Lublin.

Foto: osebni arhiv M. Brešan

Pomembni dokumenti: