Mobilnosti študentov

NOVO - Razpis 2019 - dodatni razpis za mobilnost študentov:

 

Mobilnost študentov za namen študija:
Mobilnost študentov za prakso:
  • Organizateljica pošiljateljica mora biti nosilka ECHE listine.
  • Trajanje: od 2 do 12 mesecev.
Dotacija:
 

Spletna jezikovna podpora (OLS)

Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support − OLS) podpira učenje jezikov za udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+. Vsak udeleženec mobilnosti dobi dostop do preverjanja znanja jezika ter do jezikovnega tečaja. Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (ključni ukrep št. 1) priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov, ki jih bodo uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu v tujini. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence.

Podpora OLS je na voljo za naslednje jezike: češki, danski, nemški, grški, angleški, španski, francoski, italijanski, nizozemski, poljski, portugalski, švedski

 

Utrinki  študentskih izmenjav 

Študent progama Uporabne družbene študije - Aleksandar Dragutinović, se je po zaključeni Erasmus+ mobilnosti odločil še za en semester v tujini. Odpravil se je v Krakov, Poljska, kjer je s pomočjo programa CEEPUS prežival tam 4 mesece. V svojem prispevku nam odkriva primerjavo med študijem v Španiji (Tenerife) in na Poljskem... Kje mu je bilo bolj všeč?

Doktorska študentka in mlada raziskovalka, Dadiana Chiran je preživela 3 mesece na Erasmus+ izmenjavi v Budimpešti. Doktorsko nalogo je pisala na Central European University v Budimpešti, več v prispevku

Photo: osebni arhiv Dadiane Chiran

Alexander Dragutinović, študent 2. letnika UDŠ se je od januarja do junija 2019 odpravil na študijsko izmenjavo na Tenerife, na partnersko institucijo Undiversidad de La Laguna. Vrnil se z nepozabnimi spomini, ki jih je zapisal in ji lahko preberete tukaj

Foto: osebni arhiv A. D. 

 

Matej Keka, ki prihaja iz Češke, na FUDŠ redno študira na študijskem programu Medkulturni menedžment. Matej je dober poznavalec programov študijskih izmenjav, namreč za študij na FUDŠ se je odločil na podlagi pozitivne izkušnje Erasmus+ študijske izmenjave, ko je v Novi Gorici preživel en semester na dodiplomskem študiju Uporabne družbene študije. Tokrat pa se je odločil, da preizkusi kako je študirati na Hrvaškem, natančneje v Zagrebu. Preko programa CEEPUS se je podal na dvomesečno študijsko izmenjavo v Zagreb. Kako se je imel? Preberite v njegovem prispevku!

Foto: osebni arhiv Matej K.

 

Nina Jovanović je preverila kakšno je študentsko življenje na Finskem. Študijsko izmenjavo je opravljala na Savonia University v kraji Iisalmi in ker se je na pot odpravila v januarju se je srečala z izjemno nizkimi temperaturami, kratkimi dnevi, ledenimi cestami… Več o njeni izkušnji preberite v Nininem prispevku.  

Foto: Osebni arhiv Nina J. 

 

Rok Bratina se je za 3 mesece odpravil na Maria Curie-Sklodowska University, Faculty of Political Science v Lublin na Poljskem. Utrinki njegove mobilnosti so objavljeni tukaj

Foto: osebni arhiv R. Bratina

Kako se je na študentski izmenjavi na FUDŠ imela češka študentka Klara Konečna lahko preberete tukaj. 

(Foto: osebni arhiv K. Konečna)

Utrinek ERASMUS+ prakse študenta Socialnega menedžmenta Bojana Kuharja, ki je študijsko prakso opravljal v Avstriji. Več o Erasmus praksi preberite tukaj.

Foto: osebni arhiv B. Kuhar

Utrinek ERASMUS+ izmenjave študentke Erike D. Uršič, ki del študijskih obveznosti opravlja na Univerzi v Trstu. Več o izmenjavi preberite tukaj

Foto: osebni arhiv E. Uršič

Utrinek Erasmus izmenjave študentke Patricija Jereb, ki študijske obveznosti opravlja na Metropolitan Univerzi v Pragi. Več o izmenjavi si preberite tudi na povezavi

Foto: osebni arhiv P. Jereb

Utrinek Erasmus izmenjave študentke Petre Kleindienst, ki študijske obveznosti opravlja v Budimpešti na Central European University (CEU). Petra pravi »Do not think twice, just do it!«. Več o izmenjavi si preberite tudi na povezavi.

Foto: osebni arhiv P. Kleindienst

Utrinek Erasmus izmenjave študentke Maje Brešan, ki je študijske obveznosti opravljala na univerzi UMCS, ki se nahaja v mestu Lublin.

Foto: osebni arhiv M. Brešan

Pomembni dokumenti:
Priloge: