Mobilnosti študentov

Razpis:
Mobilnost študentov za namen študija:
Mobilnost študentov za prakso:Seznam institucij
  • Organizateljica pošiljateljica mora biti nosilka ECHE listine.
  • Trajanje: od 2 do 12 mesecev.
Dotacija:
  • Študenti so upravičeni do dotacije EU, ki je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja med študijem/prakso v tujini.  Višina dotacije je odvisna od programske skupine države, kamor študent odhaja.
  • Študenti iz socialno deprivilegiranega okolja bodo lahko zaprosili za dodatek (osnova za dodelitev bo ustrezna odločba/potrdilo Centra za socialno delo).
  • Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva. 
 

Spletna jezikovna podpora (OLS)

Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support − OLS) podpira učenje jezikov za udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+. Vsak udeleženec mobilnosti dobi dostop do preverjanja znanja jezika ter do jezikovnega tečaja. Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (ključni ukrep št. 1) priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov, ki jih bodo uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu v tujini. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence.

Podpora OLS je na voljo za naslednje jezike: češki, danski, nemški, grški, angleški, španski, francoski, italijanski, nizozemski, poljski, portugalski, švedski

 

Utrinki  študentskih izmenjav 

Utrinek ERASMUS+ prakse študenta Socialnega menedžmenta Bojana Kuharja, ki je študijsko prakso opravljal v Avstriji. Več o Erasmus praksi preberite tukaj.

Utrinek ERASMUS+ izmenjave študentke Erike D. Uršič, ki del študijskih obveznosti opravlja na Univerzi v Trstu. Več o izmenjavi preberite tukaj

Utrinek Erasmus izmenjave študentke Patricija Jereb, ki študijske obveznosti opravlja na Metropolitan Univerzi v Pragi. Več o izmenjavi si preberite tudi na povezavi

Utrinek Erasmus izmenjave študentke Petre Kleindienst, ki študijske obveznosti opravlja v Budimpešti na Central European University (CEU). Petra pravi »Do not think twice, just do it!«. Več o izmenjavi si preberite tudi na povezavi.

Utrinek Erasmus izmenjave študentke Maje Brešan, ki je študijske obveznosti opravljala na univerzi UMCS, ki se nahaja v mestu Lublin.

Pomembni dokumenti: