NATEČAJ - dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2020

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

razpisuje

natečaj za dijaški esej na temo

»OMG, kako mi gre to na živce !!! Če bi bilo po moje …«

za pridobitev

dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2020

 

Vsebina:

Mladostništvo je čas iskanja sebe, svoje smeri v življenju in položaja v družbi. Je tudi čas iskanja ravnotežja med osebnimi željami in pričakovanji po eni strani ter družbenimi zahtevami in priložnostmi na drugi. To je proces, v katerem mladostniki odkrivajo, kaj jim je všeč, česa ne marajo, kaj spoštujejo in kaj odklanjajo. Je čas oblikovanja njihovih lastnih vrednot, stališč in mnenj.

Mladi so s svojo kritičnostjo in izražanjem nezadovoljstva pogosto predstavljali aktivne agente sprememb.

Z natečajem iščemo kritičen pogled mladostnikov in njihovo razmišljanje o možnih spremembah. Za spremembo namreč kritika sama ni dovolj, potreben je tudi razmislek o možnih rešitvah.

 

Eseji naj naslavljajo samostojen, izviren in argumentiran pogled, pri čemer se lahko osredotočajo na osebno, skupinsko ali družbeno raven; lahko se osredotočijo na zelo ozko tematiko, na konkretne primere ali pa so zastavljeni širše.  

Prispevek naj na koncu eseja vključuje tudi zamisel, na kakšen (kreativen) način bi to tematiko želeli predstaviti drugim.

Oblika:

Esej naj obsega 1500 do 2000 besed (približno 4 do 5 tipkanih strani). Na prvi strani naj bodo navedeni ime in priimek ter naslov eseja, ki ga dijak(inja) izbere sam(a), z obveznim pripisom »esej za dijaško Gosarjevo nagrado 2020«. Esejski način pisanja ne zahteva sprotnega navajanja uporabljenih virov v samem besedilu. Dijaki(nje), ki neposredno povzemajo posamične tiskane ali internetne vire, pa morajo te vire navesti na koncu besedila. Poleg eseja morajo biti na ločenem listu navedeni naslednji podatki: ponovno naslov eseja, ime in priimek dijaka/dijakinje s kontaktnim poštnim in elektronskim naslovom, rojstni datum, ime in naslov srednje šole, letnik in oddelek, ki ga dijak(inja) obiskuje, ime in priimek ter elektronski naslov mentorja. Esej je treba oddati v elektronski obliki v formatu MS Word (*.doc, *.docx) ali Adobe (*.pdf). 

Rok oddaje:

Vsa dela, ki bodo sodelovala na natečaju, je treba oddati na POVEZAVI: najkasneje do 29. februarja 2020.

Način dela:

Dijaki(nje) se lotijo priprave eseja s pomočjo mentorja/mentorice, ki ga/jo izberejo samostojno in je praviloma iz vrst srednješolskih učiteljev. Mentor(ica) prek pogovora pomaga pri natančnejši opredelitvi teme in naslova, komentira osnutek eseja in priporoči določene izboljšave, hkrati pa pazi, da esej vseeno ostaja samostojen izdelek dijakinje/dijaka.

Ocenjevanje:

Pravočasno oddane eseje ocenjujejo strokovni ocenjevalci, ki pri tem vrednotijo naslednje razsežnosti:

  • premišljenost in doslednost argumentacije (prvi kriterij: 0–35 točk);
  • izvirnost in drznost v samostojnem razmišljanju (drugi kriterij: 0–35 točk);
  • jezikovno urejenost besedila (tretji kriterij 0–10 točk) ter
  • jasnost in preglednost strukture eseja (četrti kriterij 0–20 točk).

To pomeni, da predstavljata prvi in drugi kriterij vsak po 35 odstotkov, tretji 10 odstotkov in četrti 20 odstotkov končne ocene na lestvici od 0 do 100. Vsak esej neodvisno ocenita dva ocenjevalca. Končna ocena se določi kot povprečje obeh ocen, če razlika med njima ne presega 20 točk. V primeru večje razlike esej samostojno oceni tretji ocenjevalec, ki ima vpogled v oceni in komentarja prvih dveh ocenjevalcev.

Kandidatovo ime in priimek sta ocenjevalcem nepoznana, da sta zagotovljeni anonimnost in nepristranost.

Nagrada:

Gosarjeve nagrade bodo podeljene za prve tri najboljše eseje.

Nagrajenec/ka prejme darilni bon za spletno trgovino mimovrste.com, ki bo podeljen na vsakoletni slavnostni prireditvi Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Dodatne informacije: na spletni strani http://www.fuds.si, prek e-pošte na andreja.rojc@fuds.si ali prek telefona 05 907 34 61.

Varstvo osebnih podatkov:

Z oddajo dijaškega eseja se strinjate z uporabo vaših osebnih podatkov pod pogoji, ki jih navajamo v nadaljevanju. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) se zaveda odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost. Osebne podatke obdelujemo skrbno v skladu s Splošno uredbo Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Uporabljamo jih izključno za namene, navedene v nadaljevanju.

Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba natečaja

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: FUDŠ, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

Skrbnik obdelave osebnih podatkov: Andreja Slejko Rojc, Vodja kariernega centra FUDŠ

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO): Klara Remec, Glavni tajnik

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Privolitev posameznika k sodelovanju na natečaju

Kategorije posameznikov: Sodelujoči v natečaju.

Vrste osebnih podatkov:

a) Za pripravo in izvedbo natečaja obdelujemo elektronski naslov

b) Za dostavo nagrade o nagrajencu obdelujemo: ime in priimek ter naslov za dostavo

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo.

Rok hrambe: Podatke bomo obdelovali do konca izvedbe natečaja.

Vaše pravice: FUDŠ vam zagotavlja pravice v skladu s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov in ZVOP-1. Ob morebitni kršitvi vaših pravic se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov klara.remec@fuds.si. Več o politiki varstva osebnih podatkov, si lahko preberete na spletni strani http://www.fuds.si/sl/pravilniki