Organiziranost

Dne 10.10.2019 objavljamo razpis za prosto delovno mesto asistenta na področju družboslovne metodologije. Več podrobnosti v razpisu.
 

------------------------------------------------------------------------------

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ) je vrhunski center družboslovnega znanja, ki se s svojo ekspertizo umešča v lokalno oz. regijsko okolje in nacionalne trge dela, ki izrablja številne še neizkoriščene možnosti v razvoju družbenih ved na nacionalnem nivoju in ki se uspešno vključuje v mednarodno okolje, pri čemer sledi trendom razvoja družbenih ved.

Dekan: prof. dr. Borut Rončević

Prodekanja za študijske in študentske zadeve:  doc. dr. Petra Kleindienst

Prodekanja za znanstvenoraziskovalno dejavnost: doc. dr. Tamara Besednjak Valič

Prodekan za mednarodno sodelovanje: prof. dr. Matevž Tomšič

Glavni tajnik fakultete: Klara Remec

Predsednik upravnega odbora: prof. dr. Matej Makarovič
Predsednik Akademskega zbora: doc. dr. Primož Rakovec
Predsednica Študentskega sveta: Rok Bratina / Podpredsednik Študentskega sveta: Barbara  Mikuž

Člani Upravnega odbora:

 • prof. dr. Matej Makarovič, predstavnik ustanovitelja
 • prof. dr. Matevž Tomšič, predstavnik ustanovitelja
 • izr. prof. dr. Janez Povh, predstavnik ustanovitelja
 • dr. Tamara Besednjak Valič, predstavnica ustanovitelja
 • Divna Vidmar, predstavnica zaposlenih
 • Kaja Koražija, študentka

Člani Senata:

 • prof. dr. Matej Makarovič
 • prof. dr. Borut Rončević
 • prof. dr. Matevž Tomšič
 • doc. dr. Lea Prijon
 • doc. dr. Tamara Besednjak Valič
 • prof. dr. Mateja Rek
 • prof. dr. Dejan Jelovac
 • doc. dr. Tea Golob
 • doc. dr. Jana Krivec
 • doc. dr. Petra Kleindienst
 • Manca Kosmač Vrabec, študentka
 • Rok Bratina, študent
 • Peter Pavšič, študent

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • doc. dr. Petra Kleindienst  - predsednica
 • prof. dr. Mateja Rek, članica
 • doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih, članica
 • asist. Janja mikulan Kildi, članica

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo:

 • doc. dr. Tamara Besednjak Valič, predsednica
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica

Komisija za kadrovske zadeve:

 • prof. dr. Borut Rončević, predsednik
 • prof. dr. Mateja Rek , članica
 • doc. dr. Tea Golob, članica
 • doc. dr. Primož Rakovec

Komisija za kakovost in evalvacijo:

 • prof. dr. Matej Makarovič, predsednik
 • doc. dr. Primož Rakovec , član iz vrst visokošolskih učiteljev
 • asist. Janja Mikulan Kildi, član iz vrst visokošolskih sodelavcev
 • Klara Remec, dipl. prav., članica iz vrst strokovnih sodelavcev

Disciplinska komisija:

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Jana Krivec, namestnica predsednika
 • prof. dr. Matevž Tomšič, član
 • izr. prof. dr. Andrej Kovačič, namestnik člana

Komisija za etičnost raziskovanja:

 • prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik
 • doc. dr. Tea Golob, namestnica predsednika
 • prof. dr. Matej Makarovič, član
 • doc. dr. Jana Krivec, članica

Komisija za podelitev naslovov in priznanj:

 • prof. dr. Matevž Tomšič, predsednik
 • doc. dr. Tea Golob, članica
 • doc. dr. Petra Kleindienst, članica
 • asist. Janja Mikulan Kildi, članica
 • Natali Vuk Birsa, članica

Svet zaupnikov:

Člani Sveta zaupnikov pa so:
 • Klemen Miklavič, Mestna občina Nova Gorica
 • Uroš Brežan, Občina Tolmin
 • Tadej Beočanin, Občina Ajdovščina
 • Jasna Rojc, Gimnazija Nova Gorica
 • Andrej Rutar, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
 • Vladimir Anžel, Škofijska gimnazija Vipava
 • Vesna Petric Uran, Zavod RS za zaposlovanje
 • Darijan Krpan, Ustanova fundacija BiT Planota
 • Nataša Košiček, CSD Nova Gorica
 • Margerita Humar, ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje
 • mag. Nevenka Volk Rožič, GZS OZ za severno Primorsko Nova Gorica
 • Tanja Kožuh, Primorski tehnološki park
 • Eva Mermolja, Ljudska univerza Ajdovščina
 • Črtomir Špacapan, RRA Severne Primorske
 • Brigita Habjan Štolfa, Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • Lara Brun, Mladinski center Nova Gorica
 • Iva Devetak, Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
 • Matej Likar, Mladinski center in hotel Ajdovščina
 

Predstavniki študentov v študentskem svetu FUDŠ:

 • Rok Bratina, predsednik
 • Aleksandar Dragutinović, podpredsednik
 • Pia Brolih-Djilas, tajnik
 • Karin Razdrh, blagajnik
 • Kaja Koražija, 
 • Vili Sindičič,
 • Maruša Trdin,
 • Nastja Vernik.