V kolikor izhajate iz nesorodnega področja programu, na katerega se vpisujete na FUDŠ, boste morali opraviti diferencialne izpite.

PREDNOST: opravljeni diferencialni izpiti niso pogoj za vpis, kandidat jih lahko opravi do vpisa v višji letnik.