Visokošolski strokovni program Psihosocialna pomoč
Stopnja (in vrsta) programa: visokošolski strokovni študijski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Razvrstitev: SOK: 7, EOK: 6, EOVK: prva stopnja
Način izvajanja: izredni študij
Kraj izvajanja: Nova Gorica in Ljubljana (*študij se na lokaciji izvede, če je dovolj vpisanih kandidatov)
Strokovni naslov: diplomant psihosocialne pomoči oz. diplomantka psihosocialne pomoči, skrajšano dipl. psihosoc. pom. (VS)

Želite pomagati ljudem v težavnih življenjskih situacijah? Spodbujati osebnostno rast in krepiti samozaupanje? Postati psihosocialni svetovalec s čutom za družbo in soljudi?

Študijski program za izpopolnjevanje - Psihoterapevtska propedevtika 
Stopnja (in vrsta) programa: študijski program za izpopolnjevanje
Trajanje: 1 leto (60 ECTS)
Način izvajanja: izredni študij
Kraj izvajanja: Ljubljana