ŠOLNINE ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Fakulteta je za študijski program Uporabne družbene študije pridobila državno koncesijo, zato je študij v okviru razpisanih vpisnih mest brezplačen. Na brezplačen, torej redni študij, se lahko prijavijo tudi zaposleni kandidati. 

Študijski program

Cena za letnik izrednega študija

Uporabne družbene študije (UN) – redni*

/

Uporabne družbene študije (UN) - izredni

1.710 €

Socialni menedžment (VS) - izredni 1.590 €
Psihosocialna pomoč (VS) - izredni 2.950 €