FUDŠ smo ljudje

Strokovni sodelavec

Svetovalka dekana za finančne zadeve
Svetovalka dekana za trženje
Vodja referata za študijske in študentske zadeve
Vodja Kariernega centra FUDŠ
Strokovna sodelavka v projektni pisarni
Vodja finančno računovodske službe
Strokovna sodelavka referata
strokovna sodelavka - knjižničarka
Strokovni sodelavec za informacijske in tehnične zadeve