FUDŠ smo ljudje

Strokovni sodelavec

Vodja Kariernega centra FUDŠ
Vodja finančno-računovodske službe
Vodja referata za študijske in študentske zadeve
Strokovna sodelavka v projektni pisarni
Strokovna sodelavka za odnose z javnostjo
Samostojna strokovna sodelavka - knjižničarka