FUDŠ smo ljudje

Strokovni sodelavec

Vodja Referata za študijske in študentske zadeve, Vodja Kariernega centra FUDŠ (trenutno odsotna na porodniškem dopustu)
Vodja finančno-računovodske službe
Vodja referata za študijske in študentske zadeve
vodja kariernega centra, strokovna sodelavka v referatu
Strokovna sodelavka za odnose z javnostjo
Samostojna strokovna sodelavka - knjižničarka