FUDŠ smo ljudje

Strokovni sodelavec

Vodja finančno-računovodske službe
Svetovalka dekana za trženje
Vodja referata za študijske in študentske zadeve
Vodja Kariernega centra FUDŠ
Strokovna sodelavka v projektni pisarni
Samostojna strokovna sodelavka - knjižničarka
Strokovna sodelavka referata
Strokovni sodelavec za informacijske in tehnične zadeve