Tutorstvo

Potrebujete pomoč pri študiju? Fakulteta ima dobro razvit sistem tutorstva, ki vam bo pomagal razrešiti še največje dileme in pomagal odgovoriti na različna vprašanja glede študija.

Kaj sploh je tutorstvo?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema na fakulteti je:

- podpora študentom med študijem,

- povečanje prehodnosti študentov v višji letnik,

- svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,

- organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi,

- spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih.

Kdo so udeleženci tutorskega sistema?

1. prodekan, odgovoren za izvajanje tutorstva – doc. dr. Lea Prijon (lea.prijon@fuds.si)

2. koordinator tutorstva – asist. Dejan Valentinčič (dejan.valentincic@fuds.si)

3. tutorji učitelji v študijskem letu 2016/2017

· I. stopnja

Uporabne družbene študije (NG) – asist. Dejan Valentinčič (dejan.valentincic@fuds.si)

Uprorabne družbene študije (LJ) – asist. Petra Kleindienst (petra.kleindienst@fuds.si)

Socialni menedžment (NG) – asist. Janja Mikulan (janja.mikulan@fuds.si)

Socialni menedžment  (LJ) – asist. Petra Kleindienst (petra.kleindienst@fuds.si)

Psihosocialna pomoč (NG) – viš. pred. dr. Jana Krivec (jana.krivec@fuds.si)

· II. stopnja

Medkulturni menedžment (NG) – doc. dr. Lea Prijon (lea.prijon@fuds.si)

Medkulturni menedžment (LJ) – doc. dr. Tea Golob (tea.golob@fuds.si)

Medkulturni menedžment (NM) –  red. prof. dr. Matevž Tomšič (matevz.tomsic@fuds.si)

Psihosocialna pomoč (LJ) – viš. pred. dr. Jana Krivec (jana.krivec@fuds.si)

· III. stopnja

Sociologija (NG, LJ) – red. prof. dr. Matevž Tomšič (matevz.tomsic@fuds.si

4. tutorji študenti

Elena Gligorovska - študentka študijskega programa Uporabne družbene študije (elena.gligorovska90@gmail.com)

Gordana Guštin - študentka študijskega programa Uporabne družbene študije (gordana.gustin1@gmail.com)

Martin Bevc - študent študijskega programa Medkulturni menedžment (bevc.martin@gmail.com)

 

Več o tutorskem sistemu na FUDŠ si lahko preberete v Pravilniku o sistemu tutorstva.