Tutorstvo

Potrebujete pomoč pri študiju? Fakulteta ima dobro razvit sistem tutorstva, ki vam bo pomagal razrešiti še največje dileme in pomagal odgovoriti na različna vprašanja glede študija.

 

Kaj sploh je tutorstvo?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema na fakulteti je:

- podpora študentom med študijem,

- povečanje prehodnosti študentov v višji letnik,

- svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,

- organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi,

- spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih.

Kdo so udeleženci tutorskega sistema?

1. prodekan, odgovoren za izvajanje tutorstva –  doc. dr. Petra Kleindienst

2. koordinator tutorstvaAndreja Slejko Rojc

3. tutorji učitelji v študijskem letu 2019/2020

· I. stopnja

 Uporabne družbene študije (NG) – asist. Janja Mikulan Kildi (janja.mikulan.kildi@fuds.si) 

Uprorabne družbene študije (LJ) – doc. dr. Petra Kleindienst  (petra.kleindienst@fuds.si)

Socialni menedžment (NG) –  asist. Janja Mikulan Kildi (janja.mikulan.kildi@fuds.si) 

Socialni menedžment  (LJ) –doc. dr. Petra Kleindienst (petra.kleindienst@fuds.si)

Psihosocialna pomoč (NG) – doc. dr. Jana Krivec (jana.krivec@fuds.si)  

Psihosocialna pomoč  (LJ) - dr. Tjaša Stepišnik Perdih (tjasa.stepisnik.perdih@fuds.si)

· II. stopnja

Medkulturni menedžment (NG) – doc. dr. Tea Golob (tea.golob@fuds.si)

Medkulturni menedžment (LJ) – prof. dr. Matej Makarovič (matej.makarovic@fuds.si)

Psihosocialna pomoč (NG) –  asist. Primož Rakovec (primoz.rakovec@fuds.si

Psihosocialna pomoč (LJ) – asist. Primož Rakovec (primoz.rakovec@fuds.si

· III. stopnja

Sociologija (NG, LJ) – red. prof. dr. Matevž Tomšič (matevz.tomsic@fuds.si

 

4. tutorji študenti - bodo imenovani v prvi polovici novembra 2019