Tutorstvo

Potrebujete pomoč pri študiju? Fakulteta ima dobro razvit sistem tutorstva, ki vam bo pomagal razrešiti še največje dileme in pomagal odgovoriti na različna vprašanja glede študija.

 

Kaj sploh je tutorstvo?

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju. Namen tutorskega sistema na fakulteti je:

- podpora študentom med študijem,

- povečanje prehodnosti študentov v višji letnik,

- svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,

- organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri strokovni praksi,

- spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih.

Kdo so udeleženci tutorskega sistema?

1. prodekan, odgovoren za izvajanje tutorstva –  doc. dr. Petra Kleindienst

2. koordinator tutorstvadoc. dr. Petra Kleindienst

3. tutorji učitelji v študijskem letu 2018/2019

· I. stopnja

 Uporabne družbene študije (NG) – asist. Janja Mikulan Kildi (janja.mikulan.kildi@fuds.si) 

Uprorabne družbene študije (LJ) – doc. dr. Petra Kleindienst  (petra.kleindienst@fuds.si)

Socialni menedžment (NG) –  asist. Janja Mikulan Kildi (janja.mikulan.kildi@fuds.si) 

Socialni menedžment  (LJ) –doc. dr. Petra Kleindienst (petra.kleindienst@fuds.si)

Psihosocialna pomoč (NG) – doc. dr. Jana Krivec (jana.krivec@fuds.si)  

Psihosocialna pomoč  (LJ) - dr. Tjaša Stepišnik Perdih (tjasa.stepisnik.perdih@fuds.si)

· II. stopnja

Medkulturni menedžment (NG) – doc. dr. Tea Golob (tea.golob@fuds.si)

Medkulturni menedžment (LJ) – prof. dr. Matej Makarovič (matej.makarovic@fuds.si)

Psihosocialna pomoč (NG) –  asist. Primož Rakovec (primoz.rakovec@fuds.si

Psihosocialna pomoč (LJ) – asist. Primož Rakovec (primoz.rakovec@fuds.si

· III. stopnja

Sociologija (NG, LJ) – red. prof. dr. Matevž Tomšič (matevz.tomsic@fuds.si

4. tutorji študenti

Gordana Guštin, uvajalna tutorka in tutorka za tuje študente, absolventka študijskega programa Uporabne družbene študije

Matej Keka, tutor za tuje študente, študent študijskega programa Medkulturni menedžment

Rifeta halikotić, uvajalna tutorka in tutorka za tuje študente, študentka študijskega programa Uporabne družbene študije

Ilma Keserović, uvajalna tutorka in tutorka za tuje študente, študentka študijskega programa Uporabne družbene študije

Adisa Veljačić, uvajalna tutorka in tutorka za tuje študente, študentka študijskega programa Uporabne družbene študije

Karmen Stevanović, uvajalna tutorka in tutorka za tuje študente, študentka študijskega programa Medkulturni menedžment

Merjema Kuduzović, uvajalna tutorka in tutorka za tuje študente, študentka študijskega programa Uporabne družbene študije

Martin Čendak, tutor za tuje študente, študent študijskega programa Psihosocialna pomoč (VS)

Več o tutorskem sistemu na FUDŠ si lahko preberete v Pravilniku o sistemu tutorstva.