Vpis 2019/20

.RAZPISI ZA VPIS 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

univerzitetni študijski program UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE

Več o programu Uporabne družbene študije

brezplačen študij tudi za zaposlene! - 
prijavni roki za vpis: 12. 2. – 18. 3. 2019; 22. 8. – 29. 8. 2019; rok za zapolnitev mest: 25.9. - 26. 9. do 12h
vpis po merilih za prehode ( vpis v višji letnik): 1.9. - 15.9. 2019

visokošolski strokovni študijski program SOCIALNI MENEDŽMENT

Več o programu Socialni menedžment

prijavni rok za vpis: 12. 2. – 26. 9. 2019; rok za zapolnitev mest: 28.9.2019 - 30.9.2019 do 15h
vpis po merilih za prehode (vpis v višji letnik): 2.9. - 26. 9. 2019

visokošolski strokovni študijski program PSIHOSOCIALNA POMOČ

več o programu Psihosocialna pomoč (VS)

prijavni rok za vpis: 12. 2. – 26. 9. 2019; rok za zapolnitev mest: 28.9.2019 - 30.9.2019 do 15h
vpis po merilih za prehode (vpis v višji letnik): 2.9. - 26. 9. 2019

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

magistrski študijski program MEDKULTURNI MENEDŽMENT 

Več o programu Medkulturni menedžment

brezplačen študij tudi za zaposlene! - pri vpisu na redni študij do 30. 6. 19, ste oproščeni plačila vpisnine v višini 26,00 €! Pri vpisu do 30. 6. 2019 na izredno obliko študija, vam priznamo na plačilo šolnine 10 % popust!
prijavni rok za vpis: 11. 3. – 26. 9. 2019 

magistrski študijski program PSIHOSOCIALNA POMOČ

Več o pogramu Psihosocialna pomoč (MAG)

prijavni rok za vpis: 11. 3. – 26. 9. 2019; rok za zapolnitev mest: 28.9.2019 - 30.9.2019 do 15h

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ

doktorski študijski program SOCIOLOGIJA

Več o programu Sociologija

prijavni rok za vpis: 11. 3. – 26. 9. 2019; rok za zapolnitev mest: 28.9.2019 - 30.9.2019 do 15h

PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE

PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA

Več o programu Psihoterapevtska propedevtika

prijavni rok za vpis: 18. 3. – 11. 10. 2019  

OBJAVLJAMO TUDI

SKUPNE DOLOČBE RAZPISA ZA VPIS V DODIPLOMSKE PROGRAME 2019/20

POSTOPEK VPISA

V času prijavnega roka morate preko portala eVŠ oddati elektronsko prijavnico za vpis: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Prijavnico je mogoče oddati na 2 načina:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom (v kolikor ga imate): kandidat natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis odda samo v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi (samo v primeru prijave na program Uporabne družbene študije) oziroma direktno na fakulteto (za vse ostale programe) tiste priloge k prijavi, ki jih označi v prijavi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.)
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom, se torej registrirate kot uporabnik): kandidat mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi (samo v primeru prijave na program Uporabne družbene študije) oziroma direktno na fakulteto (za vse ostale programe) največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca v eVŠ.

OPOZORILA

  • v primeru prijave na programa Uporabne družbene študije in Medkulturni menedžment morate na prvem koraku/prvem okencu izbrati JAVNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD, v primeru prijave na vse ostale programe morate izbrati ZASEBNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD
  • v primeru prijave na REDNI/BREZPLAČEN študij morate izbrati lokacijo NOVA GORICA (redno se lahko vpišete, če še niste bili 2-krat redno vpisani na tej stopnji oz. te stopnje nimate še zaključene)
  • vsi tujci prijavo in dokazila pošiljate direktno na fakulteto

DODATNE INFORMACIJE

 
POSEBNOST: kadarkoli med letom se v naše študijske programe lahko vključite kot občan. Več informacij o vpisu kot občan si lahko preberete tu.

       

INFORMATIVNI DNEVI 2019

 

Na sedežu v Novi Gorici, Gregorčičeva 19 in na dislokaciji v Ljubljani, Leskoškova 9e.

petek, 15.2.2019, ob 10.00 in ob 17.00

sobota, 16.2.2019, ob 10.00

četrtek, 23.5. ob 17h

četrtek, 22.8. ob 17h

četrtek, 19.9. ob 17h

VPIS V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ IN PONAVLJANJE LETNIKA 2019/20

Bo potekal v obdobju 12. 8. 2019-30. 9. 2019. Vse informacije o postopku si lahko preberete na sledečih povezavah:

- vpis za dodiplomske študente

- vpis za magistrske študente

- vpis za doktorske študente

 

Priloge: