VPIS V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ IN PONAVLJANJE LETNIKA 2019/20