Aktualnosti in dogodki

Želiš pomagati drugim študentom pri njihovi v integraciji v študijski proces in njihovem opravljanju študijskih obveznosti, pri tem pa pridobiti dragocene izkušnje? 

FUDŠ se je v lanskem letu prijavil na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Črno goro v letih 2018 – 2020 s temo Testing

Dragi študentje prvih letnikov dodiplomskih in magistrskih študijskih programov ter študentje prvega letnika doktorskega študija.

Vabimo vas na delavnico o metodah pedagoškega in didaktičnega dela v visokem šolstvu, ki bo potekala v torek, 25. 9. 2018, od 9. ure dopoldne do predvidoma 13.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest traja od 26. do 27. septembra 2018 do 12. ure. 

Strani