Aktualnosti in dogodki

Dragi študentje, dobrodošli na FUDŠ!

Na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) začenja s študijskim letom 2019/20 delovati Jean Monnet Chair, s katerim Evropska unija prepoznava in podpira delovanje profesorjev z

Evropska unija naziv Center odličnosti podeli visokošolskim institucijam, ki so ključna točka kompetenc in znanja s pomembnega področja EU študij.

VPIS V VIŠJI LETNIK, ABSOLVENTSKI STAŽ IN PONAVLJANJE LETNIKA 2019/20

Fakulteta za uporabne družbene študije podeljuje naslove in priznanja osebam za izjemne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, pedagoškem in strokovnem delu, ki pomembneje prispev

Doc. dr. Jana Krivec in doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih gostujeta na Moscow State University for Psychology and Education.

                                                                                                                                          

Strani