Aktualnosti in dogodki

Želiš pomagati drugim študentom pri njihovi v integraciji v študijski proces in njihovem opravljanju študijskih obveznosti, pri tem pa pridobiti dragocene izkušnje? 

FUDŠ se je v lanskem letu prijavil na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Črno goro v letih 2018 – 2020 s temo Testing

Dragi študentje prvih letnikov dodiplomskih in magistrskih študijskih programov ter študentje prvega letnika doktorskega študija.

Vabimo vas na delavnico o metodah pedagoškega in didaktičnega dela v visokem šolstvu, ki bo potekala v torek, 25. 9. 2018, od 9. ure dopoldne do predvidoma 13.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest traja od 26. do 27. septembra 2018 do 12. ure. 

Fakulteta za uporabne družbene študije objavlja razpis za prosto delovno mesto 

Strani